LinkedIn
Twitter
Pinterest
Facebook

Car sharing, de volgende stap in mobiliteit

Car sharing is een groeiende trend die doorzet in 2021. De drivers achter deze groei zijn de toenemende rol van connectiviteit via online platforms in de automotive-industrie, meer bewustzijn voor klimaatverandering, de financiële crisis, regelgeving en ruimtegebrek in stedelijk gebied en een culturele verschuiving bij de millennials en de generatie-Z die zich meer comfortabel voelen bij het niet bezitten van een product. Onder Car sharing, ook bekend als autodelen, verstaan wij het herhaaldelijk en opeenvolgend gezamenlijk gebruik van motorvoertuigen op grond van een overeenkomst. Auto deel overeenkomsten komen tot stand tussen verschillende partijen, zoals:
  • Individuen en aanbieders;
  • Individuen uit meer dan één huishouden;
  • Bedrijven en aanbieders.                                                                                                                  

Car sharing met vaste staanplaats – Dit is een vorm waarbij de auto’ s altijd op een vaste locatie te vinden zijn en ook teruggebracht moeten worden door een gebruiker, zoals bij Greenwheels.

Niet plaatsgebonden car sharing – Met deze vorm van car sharing kan met een app een auto worden gelokaliseerd, locatie A, en deze mag op een andere plek, locatie B, achtergelaten worden. SHARE NOW (voorheen Car2Go) levert deze dienst.

Peer-to-peer car sharing – Dit betreft een open platform vorm waarbij vraag en aanbod van passagiers en particulieren autobezitters bij elkaar wordt gebrach, bijvoorbeeld Snappcar.

Decentrale peer-to-peer car sharing – Dit betreft de meest vrijblijvende vorm van autodelen. Particulieren stellen hun auto beschikbaar voor verhuur aan derden voor een korte periode, bijvoorbeeld Wego.

DE 4 CAR SHARING CATEGORIEËN

Andere vormen die ook onder car sharing kunnen vallen zijn een taxicentrales, openbaar vervoer, fietsenverhuur of carpoolen.

Car sharing vloeit voort uit de deel-economie stroming, waarin particulieren hetzelfde product onderling delen en gebruiken voor een bepaalde tijd. Wat betekent dit nu voor de auto-industrie?

Minder particuliere autoverkopen

Autofabrikanten zullen de verschuiving van particuliere verkoop naar car sharing als eerste merken. De verwachting is dat de autoverkoop door car sharing gaat afnemen. De auto-industrie verkoop daardoor al in 2014 500.000 voertuigen minder. Verwacht wordt dat de car sharing industrie wordt 4,7 miljard waard te zijn in 2021.

Door car sharing zullen er minder (nieuwe) auto’s op de weg rijden. In Europa zal de overheid car sharing stimuleren door uitsluitend milieuvriendelijke auto’s tot de centra van de steden toe te laten en andere strengere milieuregels introduceren. Deze maatregelen hebben tot doel de luchtkwaliteit te verbeteren en de hoeveelheid C02 uitstoot te verlagen.

Wij verwachten dat de trend car sharing trend de autoverkopen gaat belemmeren, maar niet geheel stil legt. Vooral de grootste groep kopers, dat zijn de ouderen, zullen graag privé een auto willen aanhouden.

 

In het segment car sharing zal het aantal gebruikers tegen 2025 naar verwachting 58,3 miljoen bedragen

Voor 95% van de tijd worden auto’s niet gebruikt

Ongeveer 500.000 Nederlanders maken gebruik van car sharing.

Slechts 4% Nederlanders overweegt car sharing.

Autodelers rijden 15% tot 20% minder kilometers dan vóórdat zij een auto deelden.

De impact van car sharing

De groei van car sharing is afhankelijk van cultuur, klantenvoorkeur, wet- en regelgeving en beschikbare technologische ontwikkelingen. De markt kan gestaag blijven groeien tot 2030 of kan geheel transformeren naar een andere soort markt.

Car sharing zal en grote transformatie doormaken zodra zelfrijdende auto’s beschikbaar worden. Op dat moment zal car sharing echt een grote impact hebben op de auto-industrie. Dit zal de bedrijfskosten verlagen voor de fabrikant. Tegelijkertijd zal de traditionele rol van de importeur en dealerbedrijven veranderen. Het feit dat de auto op elk moment en op elke plaats voor consument beschikbaar kan zijn, zal een groot verschil in gebruik maken. Daar zitten wel de kansen voor de autodealers.

De traditionele autoverkoopmarkt zal een grote impact ondervinden van het autodelen, zo komen  er minder auto’s op de weg doordat er minder vraag is naar auto’s en auto-onderdelen. Andere sectoren, zoals autodealers, leasebedrijven en taxibedrijven, zullen ook hiervan allemaal het effect gaan voelen.  

Toch hoeft car sharing niet alleen slecht nieuws voor de auto-industrie te zijn, vooral als autofabrikanten, leveranciers en de andere spelers in de auto-industrie nu stappen ondernemen om zichzelf voor te bereiden voor deze verandering. 

Autofabrikanten, -importeurs en -dealers kunnen zich op de toekomst voorbereiden door het onderzoeken van een aantal kansen: 

·      Het ontwikkelen van een uniek voertuig gericht op autodelen;

·      Uitwerken van mobiliteitsconcepten voor autodealerbedrijven;

·      Ontwikkelen van nieuwe technologieën en concepten op basis van klantdata;

·      Het opzetten van een autodelenplatform;

·      Het ontwikkelen van een wagenpark voor deze voertuigen;

·      Aandacht verschuiven van traditioneel transactiemodel naar mobiliteit services.

Wat betekent dit voor de toekomst?

Er zijn nu verschillende bedrijven die diensten aanbieden in de car sharing industrie. De groei in diensten en gebruik hiervan gaat gestaag door in 2021. Deze groei komt onder andere door stimulerende maatregelen van overheden. Als gevolg hiervan is in Frankrijk een speciale autoweg voor car pooling aangelegd. 

Op dit moment is het effect op de verkoop van auto’s aan particulieren minimaal. Hoe snel car sharing zich zal ontwikkelen, verschilt sterk in de wereld, per land, regio en zelfs per stad.

DeepThink voorspelt dat binnen 4-6 jaar car sharing uitgroeit tot een volwassen markt die de gehele auto-industrie blijvend zal veranderen.

Een grotere impact voor de auto-industrie is als er zelfrijdende auto’s komen. Dit zal de gehele auto-industrie ervaren. Daarom zal de auto-industrie snel moeten kunnen inspelen op de veranderende behoeften van de klant met als gevolg een herpositionering in dit nieuwe “smart  mobility” speelveld. Nu liggen alle wegen nog open. Zelfrijdende auto’s met autonomie level worden in ieder geval nog niet voor 2030 verwacht. Het moment voor de auto-industrie om zich hierop voor te bereiden gaat nu van start.

Car sharing trendkenmerken

Fase

In opkomst

Maturiteit

4-6 jaar

Kans

95%

Impact

Hoog

Over DeepThink

DeepThink vertaalt complexe strategische vraagtukken voor de auto- en mobiliteitssector naar een heldere visie en strategie die wij samen met u implementeren met als doel de resultaten van uw organisatie, producten en diensten duurzaam te verbeteren. 

Want to read more information like this? Subscribe to our newsletter!

We will send you the latest news and updates straight to your inbox. And we promise not to spam you. ​

Don't miss any updates

Want to know more about this blog topic?

Our business sparring service is a great way to discuss your ideas and challenges to support your decision-making processes.

Related Posts

Maurice Remmé

How to Write a Strategic Plan

If you want to succeed and to continue succeeding, you need a solid strategic plan. Of course, creating your strategic plan isn’t the most glamorous thing about running a business. But it doesn’t have to get overwhelming and complicated. As long as you follow a structure whose elements flow into one another, you should have no problem preparing your strategy plan document and enjoying your experience putting it together.

Read More »
Maurice Remmé

The difference between sparring and coaching

At DeepThink, we provide business sparring and -coaching services for entrepreneurs, business- and product leaders. Coaching and sparring have gained a growing interest in the market, and both terms used interchangeably on the Internet, but are they the same?

Read More »